CHUYÊN TRANG EV VIỆT NAM - NGUỒN NĂNG LƯỢNG XANH

Mercedes-Benz đạt 1,5 triệu trạm sạc trên toàn cầu

Các trạm sạc Mercedes me Charge đã đạt cột mốc ấn tượng 1,5 triệu điểm sạc trên toàn cầu, khiến nó trở thành một trong những mạng lưới sạc lớn nhất thế giới. Mạng lưới sạc me Charge hoạt động tại 31 quốc gia trên 3 châu