CHUYÊN TRANG EV VIỆT NAM - NGUỒN NĂNG LƯỢNG XANH

Tìm hiểu về Công ty TNHH điện tử BYD tại Việt Nam

Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam là một trong những công ty con của Tập đoàn BYD (Build Your Dreams) tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. BYD được thành lập từ năm 1995, hiện có hơn 30 trụ sở tại các quốc gia trên toàn thế