CHUYÊN TRANG EV VIỆT NAM - NGUỒN NĂNG LƯỢNG XANH

Pin lithium của QuantumScape hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra đầu tiên

Công ty công nghệ pin QuantumScape vừa công bố kết quả đánh giá đầu tiên về pin rắn lithium thế hệ mới do họ phát triển. Theo đó, pin này đã đạt được hiệu suất và tính ổn định mong đợi trong các thử nghiệm sơ bộ.